با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
هفتم اسفند ماه روز بزرگداشت استقلال کانون وکلا در مسیر تحقق احقاق حق بر رهپویان حقیقت و صداقت فرخنده باد

او که هم نام خداوند جهان است وکیل

برسرمشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریا برسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیلتقریبا ۶۰ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری های دکتر مصدق تصویب شد و این روز به نام روز استقلال کانون وکلا نامیده شد.

هفته وکیل و سالروز استقلال کانون وکلا فرخنده و گرامی باد.


 برچسب ها: هفتم اسفند ماه روز بزرگداشت استقلال کانون وکلا در مسیر تحقق احقاق حق بر رهپویان حقیقت و صداقت فرخنده باد