با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
معرفی سایتهای مجلات معتبرحقوقی برای دوستان دکترا و ارشد

معرفی سایتهای مجلات معتبرحقوقی برای دوستان دکترا و ارشد

www.newspapers-usa.com

  

ستون تكنولوژي مجله لويرز ويكلي

www.wulaw.wustl.edu

 

فهرست مجلات اينترنتي از اي تا زد

http://atoz.ebsco.com

  

فهرست مجلات حقوقي امريكا

www.americanlegalnet.com

  

https://telegram.me/joinchat/B_0LZT76d4tcGpBa_qfpog

  

فهرست مجلات حقوقي ميشيگان

www.michiganbulb.com

  

كالج روزنامه نگاري فيليپ مريل

www.journalism.umd.edu

  

مجلات حقوقي آمريكا

www.graulich.ulg.ac.be

  

مجلات حقوقي الكترونيك

www.inf.aber.ac.uk/subject/law

 

مجلات حقوقي جهان سوم

www.socio.ch/journals

 

مجلات حقوقي دانشگاه بركلي

www.law.berkeley.edu

 

مجلات دانشگاه كمبريج

www.journals.cambridge.org/article

 

مجله ارتباطات فدرال كميسيون اروپا

www.herts.ac.uk/lis/subjects/law

  

مجله اصلاحات حقوقي اروپا

www.ejlr.org

 

مجله اطلاعات حقوقي اروپا

http://elj.warwick.ac.uk

 

مجله الكترونيكي حقوق تطبيقي

www.ejcl.org

  

مجله انجمن موبار

www.mobar.org

  

مجله بين المللي حقوق ارتباطات و سياست

www.digital-law.net/IJCLP

  

مجله حقوق آلمان

www.germanlawjournal.com

  

مجله حقوق اروپا

www.blackwellpublishers.co.uk/journal

  

مجله حقوق اساسي دانشگاه پنسيلوانيا

www.law.upenn.edu/conlaw

  

مجله حقوق امريكا

www.mondotimes.com

  

مجله حقوق املاك پنسيلوانيا

www.gwu.edu/~magazine/

  

مجله حقوق بشر آفريقا

www.chr.up.ac.za

 

مجله حقوق بين الملل

www.heydary.com/internet-laws

 

مجله حقوق بين الملل اروپا

www.ejil.org

 

مجله حقوق بين الملل امريكا

www.asil.org

 

مجله حقوق بين الملل چين

www.chinesejil.org

 

مجله حقوق بين الملل دانشگاه سانتاكلارا

www.scu.edu/scjil

  

https://telegram.me/joinchat/B_0LZT76d4tcGpBa_qfpog

  

مجله حقوق بين الملل دانشگاه سن ديه گو

www.sandiego.edu/sdilj

  

مجله حقوق بين الملل

www.indlaw.com

  

مجله حقوق بين الملل دانشگاه نيوانگلند

www.nesl.edu/intljournal

  

مجله حقوق تجارت بين الملل

www.iblj.com

 

مجله حقوق ترجمه اي دانشگاه كلمبيا

www.columbia.edu/cu/jtl

 

مجله حقوق تكنولوژي برتر

www.jhtl.org

 

مجله حقوق دخانيات

www.hazards.org

 

مجله حقوق كيفري اروپا

www.iuscrim.mpg.de

 

مجله حقوق كيفري كمبريج

www.lss.uce.ac.uk

  

مجله حقوق ملي امريكا

www.nlj.com

  

مجله حقوقي آلباني

www.albanylawjournal.org

  

مجله حقوقي آلمان

www.germanlawjournal.com

  

مجله حقوقي ارتباطات فدرال

www.law.indiana.edu/fclj

  

مجله حقوقي اروپا و آمريكا

www.expandglobal.com

  

مجله حقوقي اوهايو

www.moritzlaw.osu.edu/lawjournal

  

مجله حقوقي بلاني

www.blaney.com

  

مجله حقوقي تريبال

http://tlj.unm.edu

  

مجله حقوقي تك

www.techlawjournal.com

  

مجله حقوقي دادگاههاي فدرال

www.murdoch.edu.au

  

مجله حقوقي دانشگاه آلباني

www.als.edu/lib

  

مجله حقوقي دانشگاه ديوك

www.law.duke.edu/journals

  

مجله حقوقي دانشگاه كويين

www.canadalegal.com

  

مجله حقوقي دانشگاه واشبرن

www.washburnlaw.edu/wlj

  

مجله حقوقي دانشگاه يو.سي.ديويس

www.law.ucdavis.edu

  

مجله حقوقي كالج كينگ

www.hartjournals.co.uk

  

مجله حقوقي مك گيل

www.journal.law.mcgill.ca

  

مجله حقوقي مينورتي

www.minoritylawjournal.com

 

مجله حقوقي نيويورك

www.nylj.com

 

مجله حقوقي واشبورن

www.washburnlaw.edu

 

مجله حقوق حيات وحش بين المللي

www.jiwlp.com

 

مجله گرين برگ ـ تروريگ

www.barristermagazine.com 

 

مقالات حقوقي مجلات اروپا

www.lincoln.ac.uk/lr/lawwebIQ 

 

مقالات حقوقي هووارث - اسميت

www.howarth-smith.com

 

نشريات حقوقي الكترونيكي

www.warwick.ac.uk/fac

برچسب ها: معرفی سایتهای مجلات معتبر حقوقی برای دوستان دکترا و ارشد