با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
فهرست قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون وکالت 1400 از قلمروی آنها طرح خواهدشد، منتشر شد

اسکودا دقایقی پیش ضمن انتشار فهرست قوانین . مقرراتی که سوالات آزمون وکالت سال جاری از قلمروی آنها طرح می شود اعلام کرد که دروس امتحانی آزمون سال جاری به این شرح است : حقوق مدنی. آیین دادرسی مدنی. حقوق تجارت. اصول فقه. متون فقه. حقوق جزای عمومی و اختصاصی. آیین دادرسی کیفری و حقوق اساسی.برچسب ها: فهرست قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون وکالت 1400 از قلمروی آنها طرح خواهدشد , منتشر شد